YÖNETİMİN BEYANI

MEDCER Uluslararası Medikal Belgelendirme Anonim Şirketi yönetim sistemleri belgelendirmesi alanında faaliyet göstermektedir. Bu taahhüt, MEDCER üst yönetimi tarafından verilir. MEDCER üst yönetimi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

MEDCER, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. MEDCER, tüm belgelendirme faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. MEDCER adına gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. MEDCER’ in, tüm birim ve fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri ile hiçbir ilişkisi yoktur, bu tür hizmetlerin sunumu resmi olarak yasaklanmıştır. Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslar arası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak yetkin personel tarafından yerine getirilecektir. MEDCER, belge verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca MEDCER, Belgelendirme Komitesi’nin belgelendirmeye dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlamaktadır. MEDCER tüm faaliyetlerinde tarafsız olacaktır. MEDCER üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli önlemleri alacaktır. MEDCER, faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı sağlayacaktır. MEDCER, personelinin gerek belgelendirme/muayene faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir. MEDCER, uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak uygunluğu değerlendirilen ürünün; tasarım, üretim, montaj, dağıtım ya da bakım faaliyetlerini gerçekleştiren herhangi bir ekonomik operatörün ve bu işlemleri yapan bir tüzel kişiliğin parçası değildir ve olmayacaktır. MEDCER idarecileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personel görevlendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bütünlüğü veya kararlarının bağımsızlığı ile çelişen herhangi bir faaliyette bulunmaz. MEDCER idarecileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personel bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik konusunda güveni zedeleyebilecek hizmet teklif etmez veya sunmaz. Özellikle 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi kapsamındaki ürünün veya süreçlerin tasarımı, inşası, pazarlama ve bakımı için yasal gereklilikler konusunda ekonomik operatörlere veya ticari rakiplere son 3 yıl içerisinde danışmanlık hizmeti teklif etmemiştir veya sunmamıştır. Bu durum ekonomik operatörler ve ticari rakipler için uygunluk değerlendirme faaliyetlerini veya tıbbi cihaz yönetmeliklerine veya ilgili standartlara ait müşteriye özgü olmayan genel eğitim faaliyetlerini engellemez. MEDCER’de belgelendirme prosesine erişim, müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı değildir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve MEDCER’ in saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. MEDCER’in ileride sunmayı planladığı hizmetler, belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir. Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve MEDCER’ in ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır. Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir. MEDCER’ deki tüm çalışanlar ve görev alan tüm kurul ve komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.

Fatih Örmeci

Yönetim Kurulu Başkanı