BAĞIMSIZLIK, OBJEKTİFLİK VE TARAFSIZLIK POLİTİKAMIZ

Kuruluş uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile alakalı olarak tarafsızlığı sağlamak üzere gerekli bütün tedbirleri alır.

Kuruluş hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti vermez. Herhangi bir danışmanlık kuruluşu ile kuruluşun tüzel kişiliğinin veya kuruluş üst yönetimindeki gerçek kişilerin ticari ilişkileri olamaz.

Kuruluş daha önce test hizmeti ya da eğitim verdiği, uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunduğu firmalara, farklı bir hizmet verirken eşit mesafede durur, imtiyaz göstermez.

Kuruluş müşterilerine iç tetkik yapmaz.

Kuruluş uygunluğunu değerlendirdiği taraflar ve onların ticari rakipleri ile herhangi bir ticari ortaklık ilişkisine girmez. Kuruluş kendisine bağlı ya da kendisinin bağlı olduğu herhangi bir tüzel kişiliğe de uygunluk değerlendirme hizmeti vermez.

Kuruluş diğer belgelendirme kuruluşlarının yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerini belgelendirmez.

Kuruluşun üst yönetimindeki gerçek kişilerin ve onların birinci derece akrabalarının, son 3 yıl içerisinde çalışmak ve ortaklık yapmak dahil olmak, üzere herhangi bir biçimde çıkar ilişkisi içinde olduğu tüzel kişiliklere yönelik uygunluk değerlendirme hizmeti vermez.

Kuruluşun 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunan personeli uygunluk değerlendirme kapsamındaki ürünün veya süreçlerin tasarımı, inşası, pazarlama ve bakımı için yasal gereklilikler konusunda iktisadi işletmelere veya ticari rakiplere, son 3 yıl içerisinde danışmanlık hizmeti de dahil herhangi bir hizmet teklif etmemiş veya sunmamış olmalıdır.

Kuruluş faaliyetlerinin bağımsızlığını, objektifliğini ve tarafsızlığını koruyacak tedbirleri alır. Uygunluk değerlendirme faaliyetinde görev alacak personelinin işe başlamadan önce tıbbi cihazlar alanında danışmanlık hizmetinde bulunması dahil çıkar çatışmasının meydana geleceği durumların tanımlanması, araştırılması ve çözülmesine hususunda etkinlik sağlayan prosedürlere sahiptir.

Uygunluk değerlendirme faaliyetinde görev alan iç personelin ücreti katılmış olduğu değerlendirmelerin sayısına veya sonucundan bağımsız olarak belirlenir. Dış personel, faaliyetinin doğası gereği bu çerçevede değerlendirilemez.

Kuruluş herhangi bir biçimde açıkça veya gizli bir şekilde zorlandığını algılaması halinde uygunluk değerlendirme faaliyetine son verir. Gerekli gördüğü takdirde adli mercilere başvurur.Yönetim Kurulu Başkanı

M.FATİH ÖRMECİ

16.03.2016